КОИ СМЕ НИЕ?

Консорциумът на проекта се състои от пет европейски партньора.
:

ИСПАНИЯ – Fundacion ASPAYM Castilla y León

Фондацията е координатор на проекта, с повече от 25 години опит в работата с хора с увреждания, насочена към социално включване на тази група.

Visitar la página web


ИТАЛИЯ – CEIPES

Насърчава и подкрепя устойчивото развитие на местните общности и насърчава хората от общността чрез дейности, в сферата на образованието, правата на човека и международното сътрудничество.

Visitar la página web


ФРАНЦИЯ – ESSEVESSE

Танцова компания, която работи в сферата на изкуството, танците и социалното приобщаване. Подходът на компанията се основава на освобождаване на човека от физическите, културните и социалните ограничения, които му пречат да изрази пълния си потенциал.

Visitar la página web


РУМЪНИЯ – GAMMA

Това е неправителствена организация, която насърчава и развива дейности в областта на психологията, психотерапията и психичното здраве. Освен това провежда професионални обучения на специалисти в различни сфери на съвременната психология.

Visitar la página web


БЪЛГАРИЯ – СДРУЖЕНИЕ ЮНИ ПАРТНЕРС

Сдружението работи в сферата на образованието и социалното приобщаване. Приоритетно, работата им е насочена към хора от отдалечени или селски райони, както и с хора със специални образователни потребности.

Visitar la p?gina web

Последните новости

Нищо не бе намерено

Не успяваме да намерим това, което търсите. Опитайте с търсачката.